סראפפטאז- סראנזים-סראזים: שאלות ותשובות

תוכן

בחלק זה ריכזנו בפניכם תשובות לשאלות נפוצות עבור תוסף הפלא – הסארפפטאז .

נדבר על:

 • מה הם המינונים המקסימליים המומלצים?
 • האם ניתן לקחת סראזים במקרה של טסיות נמוכות בדם (טרומבוציטופניה) + לקיחת מדללי דם?
 • האם ניתן לקחת סראזים עם מדללי דם?
 • האם ניתן לקחת סראנזים בהריון?
 • לאורך איזו תקופה ניתן לקחת את המינון המרבי של סראזים (3*3)?
 • האם ניתן לקחת סראנזים בהנקה?
 • האם סראזים עשוי לעזור עם דלקת קרום הלב?
 • האם סראזים מומלץ לאחר הפסקת עישון? (לניקוי הריאות)
 • האם סראזים עלול לנתק קרישי דם ממקומם עקב המסתם?
 • האם סראזים עשוי לעזור בסוכרת סוג 1?
 • האם סראפפטאז עלול לעכל דבק ביולוגי שהושם בעקבות החלפת מפרק?
 • האם סראפפטאז מסוכן לסטנד באורטה (בלב)?

 


מה הם המינונים המקסימליים המומלצים?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Whilst there are no actual set guidelines with the timescales, generally we would advise to load up the SerraEnzyme with the higher dose for around 3-6 weeks. They can continue a little longer if need be. Normally people are beginning to see some improvement by this time and can begin to cut down gradually.

The Maximum dose is normally 3 x 3. After that time, reduce to 2 x 3 then 1 x 3, which can be used for maintenance for more serious conditions.

Some people may be able to then use the 80,000iu 1 x 3 for maintenance but it depends on their circumstances and what help they are needing.

תרגום התשובה:

למרות שאין הוראות מדויקות באופן כללי נמליץ להעלות בהדרגה עד למינון המקסימלי ולהיות בו במשך 3-6 שבועות.  ניתן להמשיך עוד מעט זמן אם צריך.

בד"כ אנשים יתחילו לראות שיפור מסוים בפרק זמן זה ואז יוכלו להוריד את המינון בהדרגה.

המינון המקסימלי הוא בד"כ 3*3, לאחר תקופה זו יש להוריד ל 2*3 ואז ל 1*3  (כמוסה אחת, 3 פעמים ביום). ניתן להמשיך עם המינון הנמוך כתחזוקה עבור מצבים חמורים.

לאחר מכן חלק מהאנשים יוכלו להמשיך עם מינון של 80,000iu 1 x 3 לתחזוקה בהתאם למצבם.


האם ניתן לקחת סראנזים במקרה של טסיות נמוכות בדם (טרומבוציטופניה) + לקיחת מדללי דם?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Serrapeptase doesn't directly affect the platelets, but works on actions such as clearing the firbrin and inflammation, which can contribute to excess clotting.

Serrapetpase is also not directly contraindicated with anti-thrombic agents. So although it works on the fibrin formation it is not so much involved in the platelet aggregation.

We would suggest introducing a lower dose of serrapeptase and working up slowly, whist working on the underlying cause of the low platelets.

For example, you can suggest the SerraEnzyme 80,000iu 1 cap 3 x per day, increasing to 2 x 3 for a while if needed. He can keep monitoring his progress and adjust the doses.

תרגום התשובה:

סראפפטאז לא משפיע ישירות על טסיות הדם אבל עובד על ניקוי הפיברין והדלקת אשר עלולים לגרום ליצירת קרישי דם.

סראפפטאז גם לא מתנגש ישירות עם תרופות נוגדות קרישה. למרות שהוא עובד על יצירת הפיברין הוא לא כל כך מעורב ביצירת קרישי דם.

ניתן להציע את הסראנזים במינון של 80,000 , קפסולה אחת – 3 פעמים ביום, ולהעלות בהדרגה ל-2 קפסולות , 3 פעמים ביום אם צריך.


האם ניתן לקחת סראנזים עם מדללי דם?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Robert Redfern writes in his book on the Miracle enzyme that serrapeptase does not have a thinning action, but it is commonly believed that it thins the blood the same as medication.

We always tell our customers that Serrapeptase dissolves non-living tissues such as fibrin, plaque, blood clots, cysts and inflammation in all forms – without harming living tissue. This in terms supports the cardiovascular system and helps the blood to flow more freely, but it does not have a \'thinning action\'. It doesn\'t affect the platelet stickiness. Therefore, it is not directly contraindicated with blood thinning medication such as Warfarin.

There have been no reported side-effects or issues in 20-30 years of use, but unfortunately the reseach is quite limited as it is a natural product.

תרגום התשובה:

רוברט רדפורד כותב בספר שלו שלסרפפטאז אין פעילות מדללת דם אבל נהוג לחשוב שהוא מדלל דם כמו תרופה.

אנחנו תמיד אומרים ללקוחות שלנו שסראפפטאז מעכל רקמות לא חיות כמו פיברין, פלאק, קרישי דם, ציסטות, ודלקת על צורותיה השונות- מבלי לפגוע ברקמות החיות. הדבר תומך במערכת הקרדיו וסקולרית ועוזר לדם לזרום בצורה חופשית יותר אבל אין לא אפקט של דילול והוא לא משפיע על ההצמדות של טסיות הדם. לכן זה לא משפיע על דילול דם באופן ישיר כמו תרופות כגון וולפרין.

אין עדויות על תופעות לוואי ב 20-30 שנים של השימוש אבל לצערינו המחקר קצת מוגבל מכיוון שזה מוצר טבעי.


האם ניתן לקחת סראנזים בהריון?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

There are no known safety issues when taking serrapepase during pregnancy in 30 years of therapeutic use.

Depending on what they are using it for, they can take 2 per day of the 250,000iu, 1 AM and 1 PM.

תרגום התשובה:

כן, נראה שזה בטוח לקחת סראזים בהריון, לא היו איזשהם מקרים במשך 30 שנות שימוש טיפולי.

בהתאם למטרה, אפשר לקחת 1 לפני הצהריים ואחד אחרי הצהריים.


 לאורך איזו תקופה ניתן לקחת את המינון המרבי של סראנזים (3*3)?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Whilst there are no actual set guidelines with the timescales, generally we would advise to load up the SerraEnzyme with the higher dose for around 3-6 weeks. They can continue a little longer if need be. Normally people are beginning to see some improvement by this time and can begin to cut down gradually.

The Maximum dose is normally 3 x 3. After that time, reduce to 2 x 3 then 1 x 3, which can be used for maintenance for more serious conditions.

Some people may be able to then use the 80,000iu 1 x 3 for maintenance but it depends on their circumstances and what help they are needing.

תרגום התשובה:

אומנם אין הוראות ברורות לגבי לוחות הזמנים אבל בכלליות נמליץ על המינון הגבוה ל 3-6 שבועות.

ניתן להמשיך מעט זמן מעבר לכך אם נדרש.

בד"כ המטופלים רואים שינוי לארוך תקופה זו ויכולים להתחיל להפחית מינון בצורה הדרגתית.


האם ניתן לקחת סראנזים בהנקה?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Yes, it is safe for the lady to take Serrapeptase at sensible doses whilst breastfeeding.

כן, זה בטוח לאישה לקחת סראפפטאז במינון הגיוני בזמן שמניקה.


האם סראנזים עשוי לעזור עם דלקת קרום הלב?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

We would recommend Serrapeptase as part of an overall anti-inflammatory and immune system supporting protocol.

They made need something else to help clear the virus, or support the immune system if auto-immune related.

Serrapeptase is just one part of the puzzle to help tackle the inflammatory element.

I would also suggest the following:

1st Line Kit, to help clear the virus (minimum of 3 kits up to a maximum of 10 depending on need and budget)

DIP daily immune protection

Prescript Biotics, probiotic

Serraenzyme or Serranol, go in with the highest dose if budget permits

תרגום התשובה:

נמליץ על סרפפטאז כחלק מטיפול אנטי דלקתי ולתמיכה במערכת החיסון.

יש להוסיף טיפול אנטי ויראלי או לתמוך במערכת החיסון אם מדובר במחלה אוטו-אימונית.

סראפפטאז זה רק חלק מהפאזל  להפחתת הדלקתיות.

נמליץ על:

קיט 1st Line, כדי לסייע בניקוי הוירוס (מינימום 3 קיטים ועד 10 בתלות בצורך ובתקציב).

DIP – תמיכה חיסונית יומיומית.

נבגי פרוביוטיקה איכותיים.

סראזים או סראנול, ללכת על המינון הכי גבוה אם התקציב מאפשר.


האם סראנזים מומלץ לאחר הפסקת עישון? (לניקוי הריאות)

תשובת Goodhealth Helpdesk:

We don't feel that there is much advantage to using a nebulizer to clear the lungs, we would prefer to go in via digestion and blood flow.

For your client, I would suggest to go in hard at first with the Maximum Strength SerraEnzyme 250,000iu for the initial clearing phase. Work on the full dose 3 x 3 a day, if budget permits, at least for the first 2 weeks, and up to 4. Then work on reducing the dose to 2 x 3 and then 1 x 3. They can keep reviewing their progress and adjust the dose up or down accordingly. It is difficult to know how each individual will respond, so they can be flexible with dosing.

For an ongoing basis we would ideally suggest the Serranol, due to the combination of ingredients and its potent anti-inflammatory and antioxidant benefits.

They can download our full Lung Health Ebook from here, which expands on the recommendations below:

Other useful nutrients include the Nascent Iodine and Magnesium.

תרגום התשובה:

אנחנו לא מרגישים שיש יתרון רב לשימוש בנבוליזר כדי לנקות את הריאות, אנחנו מעדיפים לעבוד דרך מערכת העיכול והדם.

עבור הלקוח שלך, הייתי מציע ללכת בצורה אקוטית בהתחלה עם מקסימום כוח 250,000 Serra Enzyme בשלב הראשוני של הניקוי. עבודה על המינון המלא 3* 3 ביום, אם התקציב מאפשר, לפחות במשך 2 שבועות הראשונים, ועד 4. ואז לעבוד על הפחתת המינון ל 2* 3 ולאחר מכן 1*  3. הם יכולים להמשיך לבדוק את ההתקדמות שלהם ולהתאים את המינון כלפי מעלה או כלפי מטה בהתאם.

קשה לדעת איך כל אדם יגיב, כך שהם יכולים להיות גמישים עם המינון.

כבסיס לטיפול מתמשך בצורה אידאלית היינו מציעים את הפורמולה סראנול, בשל שילוב של המרכיבים בה ובשל היתרונות שלה כנוגדת דלקת חזקה ובעלת היתרונות של נוגדי חמצון.

הם יכולים להוריד את מדריך בריאות הריאה המלא (כספר דיגיטלי),  אשר מרחיב את ההמלצות.

חומרים מזינים שימושיים אחרים כוללים את היוד ומגנזיום.


האם סראזים עלול לנתק קרישי דם ממקומם עקב המסתם?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

No it doesn't cause a shifting of the blood clot, which is likely to be an issue for someone. Serrapeptase break down fibrin which contributes to the clotting of the blood, into minute particles of proteins, which are either recycled or removed from the body via normal metabolic waste.

It does not pose any risk to the body when dealing with unwanted proteins.

It is without any known side-effects and doesn't cause any secondary issues in the body with its mode of action.

תרגום התשובה:

לא, הוא לא גורם לתזוזת קרישי דם.

סרפפטאז מפרק פיברין (אשר תורם להיווצרות קרישי דם) לחלקיקים זעירים של חלבונים אשר ממוחזרים בגוף או מוצאים מהגוף כחלק מהפסולת המטבולית.

אין שום סיכון לגוף בטיפול בחלבונים לא רצויים.

אין שום תופעות לוואי ידועות וזה לא גורם לבעיות משניות בגוף בצורת הפעולה שלו.


 האם סראזים עשוי לעזור בסוכרת סוג 1?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Inflammation is present in the body with anyone experiencing type 1 Diabetes, as well as all other AI diseases.

Serrapeptase can help tackle this inflammation and improve the overall environment in the body, to aid healing of the tissues and organs.

However, serrapeptase is just one part of the process when dealing with Type 1 Diabetes and it is important to couple with other nutritonal, lifestyle and supplement recommendations to help manage and improve the condition.

Serranol is a good choice as our most powerful anti-inflammatory supplement.

תרגום התשובה:

דלקת מעורבת בכל מי שחווה סכרת סוג 1 כמו גם במחלות אחרות.

סראפפטאז עשוי לעזור במיגור הדלקת ובשיפור הסביבה הכוללת של הגוף לעזרה בשיקום רקמות ואיברים.

אולם, סראפפטאז זה רק חלק אחד בתהליך כאשר מטפלים בסוכרת סוג 1 וחשוב לשלב עם המלצות לגורמי תזונה נוספים, שינוי אורח החיים ותוספים כדי לשפר את המצב.


האם סראזים עלול לעכל דבק ביולוגי שהושם בעקבות החלפת מפרק?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

Generally serrapeptase doesn\'t work on anything implanted or inorganic in the body, when used surgically.

I\'d be interested to know what the biological glue is made from. Is is fibrin?

תרגום התשובה:

בד"כ סראפפטאז לא עובד על שום שבר שהוא לא אורגני או מושתל בגוף. מעניין לדעת האם הדבק הביולוגי עשוי מפיברין.


האם סראזים עלול להיות מסוכן במקרה שיש סטנדים באורטה בלב?

תשובת Goodhealth Helpdesk:

.There is no issue with taking serrapepase when there are stents inserted into the aorta.

תרגום התשובה:

אין שום בעיה בלקיחת סראפפטאז כאשר יש סטנדים באורטה. סרפפטאז לא ישפיע על כך בשום צורה.

אם אתם מתוסכלים ממצב הבריאות שלכם, נבוכים מול שפע האפשרויות, חסרי סבלנות מול הרצון לבדוק את כולן וחוסר הזמן לעשות זאת, יש עצה! אנחנו בטופהיל מאמינים שלכל אדם יש את הפרופיל הבריאותי הייחודי לו, וכל אדם זקוק לתמיכה אישית ולליווי לאורך זמן. בחרו היום בבריאות של מחר! העיקר הבריאות! וכשרוצים להבריא תמיכה נטורופתית יכולה לסייע מאד ולחסוך הרבה זמן וכסף. התקשרו עכשיו לקו החם 03-9569449 או כתבו לנו בוואטסאפ. בואו לבקר!

ידע הוא כח! הכל מתחיל בהקשבה לעצמנו, באמירת תודה, בתפילה לבורא עולם, ובבחירה מושכלת של הערוצים שלהם אנחנו מקשיבים. מי שמעריך מזון בריא וטיפול טבעי, מומלץ שיתעדכן בערוצי תקשורת אלטרנטיביים ונקיים, שאינם מצונזרים. התחברו לקבלת עדכונים במייל . אנחנו שולחים מדי פעם מילות עידוד והעצמה, כתבות מרחבי העולם, מידע על חידושי בריאות , וטיפים מועילים.

מחקרים:

 1. מחקר עכברים שהוכיח שסראפפטאז ונאטוקינז עוזרים במקרה של אלצהיימר.
 2. .

מחקר רב-מרכזי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו, בוצע במטרה לחקור את היעילות הקלינית של הסראפטפטיס האנטי דלקתי בחולים עם מוגלה שעברו ניתוח. נצפה שלקבוצה שניתן סראפפטאז לפני ואחרי הניתוח הייתה פחות נפיחות במקום הניתוח. וללא תופעות לוואי

במחקר נמצא שהסראפפטאז עוזר בניקוי הריאות ובהפחתת הליחה.

***הפניות למחקרים נוספים בדף מידע:

Serrapeptase (Enzyme) fact sheet.

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X