"קיבלתי את החיסון ויש לי תופעות לוואי. מה עושים?"

"קיבלתי את חיסון ויש לי תופעות לוואי. מה עושים?"

עקב הכמות העצומה של המוזרקים בזריקה הנסיונית (הנקראת בשם השיווקי "חיסון"), לאחרונה אנחנו נשאלים שאלות רבות כגון זו שלמעלה.

תופעות הלוואי שדווחו

מכירים אנשים שמתלבטים אם לקחת את הזריקה? מוטב שיקראו את המסמכים של הועדה האזרחית לפני ההחלטה. לזריקה הנסיונית של פייזר דווחו תופעות לוואי רבות. מצורף מכתב שנכתב על ידי הוועדה האזרחית של הרופאים, המומחים ועורכי הדין בראשות עוה"ד אירית ינקוביץ ועוה"ד רותם בראון. המסמך מסכם את תופעות הלוואי והפטירות לאחר מתן החיסון (עותק). המסמך הועבר ליועץ המשפטי לממשלה, לשר הבריאות, לפייזר ול-FDA, בדרישה להפסיק את הניסוי בבני אדם. תופעות הלוואי שדווחו לוועדה הן חמורות. ישנם ליקויים רבים וגם זה מדווח.

ישנו מתאם בין כמות המתחסנים – ככל שהיא עולה, לבין כמות הפטירות אצל מבוגרים וצעירים. יש עודף תמותה גם לאחר שמנכים את נפטרי הקורונה.

מעבר למה שמתואר במסמך שמתאר את תופעות הלוואי הקיימות בטווח הקצר, יש גם חשש מגל שני ושלישי, כמו כן חשוב לדעת שבארה"ב רק 1% מתופעות הלוואי מדווחות לשלטונות.

גם באתר ה-FDA תמצאו אזהרה מפני תופעות לוואי. וגם בבריטניה – במערכת מעקב עצמאית דווחו עשרות אלפי תופעות לוואי.

בהמשך למסמך שלמעלה, פרסמה ועדת החקירה האזרחית מסמך נוסף עם סיכום תופעות הלוואי (קישור להורדה). כותבת יפה שיר-רז:

"מעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים", זו הכותרת של דו"ח תופעות הלוואי של חיסון הקורונה שסיימנו אתמול לכתוב, הדו"ח העצוב ביותר שהשתתפתי בכתיבתו אי פעם.
בחלל הריק שנוצר בעקבות הכישלון המוחלט של מערכת הבריאות לנטר את תופעות הלוואי של החיסון ולהתריע מפניהן, והיעדר התפקוד של המדיה כמנגנון לפיקוח ולביקורת על התנהלות הממסד ולחשיפת המציאות, לא נותר לנו כוועדת חקירה עצמאית של אזרחים מודאגים אלא להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, גם אם מוגבלים, על מנת להגיע לחקר האמת ולחשיפתה.
הדו"ח שלנו מתבסס על אלפי דיווחים ועדויות שהגיעו לפתחנו מנפגעי חיסון הקורונה ומרופאים ואנשי צוות רפואי, ושחלקם נמצאים עדיין בתהליכי אימות ועיבוד, כמו גם על ניתוחים סטטיסטיים של נתונים ממקורות מידע ציבוריים בארץ ובעולם. כמו דו"ח מסקנות הביניים, כך גם הדו"ח הנוכחי מיועד לא רק לאזרחי ישראל, אלא עתיד להיות מופץ בשפות שונות בכל רחבי העולם, וזאת על רקע החשש שלנו מהטיה פוטנציאלית בוטה של תוצאות המחקר על חיסון הקורונה של חברת פייזר שמתקיים בימים אלה בישראל, ושממצאיו, לכשידווחו, עלולים להוות עבור העולם כולו תשתית מידע רעועה ומטעה לגבי בטיחות החיסון.
ממצאי החקירה שלנו מציירים תמונה מדאיגה המצביעה על שיעור רחב היקף של תופעות לוואי קשות, שנצפו בסמיכות לאחר קבלת החיסון, גם בקרב צעירים, רבות מהן מסכנות חיים, וכן כאלו – והן לא מעטות – שהסתיימו למרבה הצער במוות. וכשאתם קוראים את הדו"ח זיכרו, כמו שכתבה עורכת הדין אירית ינקלביץ, שמאחורי כל אחד מהמספרים בטבלאות יש בני אדם, יש משפחות, יש אנשים צעירים שבקלות תהומית וברשלנות פושעת שינו להם את החיים.
ואלו עיקרי הממצאים המוצגים בדו"ח:
 • התקבלו אצלנו 288 דיווחי מוות בסמיכות לחיסון (90% עד 10 ימים לאחר החיסון). 64% מהם גברים. לפי נתוני משרד הבריאות: 45 מקרי מוות בלבד בסמיכות לחיסון.
 • על פי נתוני הלמ"ס, במהלך ינואר-פברואר 2021, בעיצומו של מבצע החיסונים, נרשמה בישראל עלייה של 22% בשיעורי התמותה הכלליים לעומת ממוצע התמותה הדו-חודשי בשנה הקודמת. למעשה, ינואר-פברואר 2021 הינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון, כששיעורי התמותה הכלליים בהם הם הגבוהים ביותר לעומת החודשים המקבילים ב-10 השנים האחרונות.
 • בקרב גילאי 20-29 העלייה בשיעורי התמותה גדולה עוד יותר. בקבוצה זו חלה במהלך אותה תקופת חיסונים, ינואר-פברואר 2021, עלייה של 32% לעומת ממוצע התמותה הדו-חודשי בשנת 2020.
 • ניתוח סטטיסטי של מידע מהלמ"ס בשילוב מידע ממשרד הבריאות מוביל למסקנה כי שיעור התמותה בקרב המתחסנים נאמד בכ- 1:5000 (1:13000 בגילאים 20-49, 1:6000 בגילאים 50-69, 1:1600 בגילאים 70+). לפי אומדן זה, ניתן להעריך את מספר הנפטרים בישראל בסמיכות לחיסון, נכון להיום, בכ- 1000-1100 איש.
 • קיימת התאמה גבוהה בין כמות המתחסנים ביום לבין מספר הפטירות ביום, בטווח של עד 10 ימים, בכל קבוצות הגיל. בגילאים 20-49 – טווח של 9 ימים ממועד החיסון לתמותה, בגילאים 50-69 – 5 ימים ממועד החיסון לתמותה, בגילאים 70 ומעלה – 3 ימים ממועד החיסון לתמותה.
 • הסיכון לתמותה לאחר החיסון השני גבוה מהסיכון לתמותה לאחר החיסון הראשון.
 • עד למועד פרסום הדו"ח הצטברו בוועדת החקירה האזרחית 2066 דיווחי תופעות לוואי והנתונים ממשיכים לזרום. דיווחים אלה מעידים על פגיעה כמעט בכל מערכת בגוף האדם. נתונים אלה גם מבליטים את הפער הבלתי נתפס בין דיווחי התקשורת הישראלית הרשמיים לבין הנעשה בשטח, מצב שנראה כמו "שני עולמות" ושהינו כשל עיתונאי ביכולת לחוש, לזהות ולדווח את הנעשה במציאות בה האזרחים חיים באמת.
 • קיים דמיון גבוה בדיווחי תופעות לוואי במדינות עם שיעורי חיסון גבוהים יחסית, עם מאות דיווחי תמותה כמו גם פגיעה במערכות רבות בגוף האדם.
 • בניתוח שלנו נמצא שיעור גבוה יחסית של פגיעות הקשורות בלב, 26% מכלל האירועים הקרדיאליים אירעו בקרב צעירים עד גיל 40 כשהאבחנה השכיחה ביותר במקרים אלה הייתה דלקת בשריר או קרום הלב.
 • כמו כן נצפה שיעור גבוה של דימומים וגינליים מסיביים, פגיעות נוירולוגיות ופגיעות בשלד ובעור.
 • יש לציין שמספר לא מבוטל של הדיווחים על תופעות לוואי קשור, במישרין או בעקיפין, לקרישיות יתר (אוטם שריר הלב, שבץ מוח, הפלות מוקדמות, הפרעת זרימת דם לגפיים, תסחיפי ריאה).
 • דיווח תופעות הלוואי מבתי החולים וממרפאות קופות החולים נמוך מאוד, וקיימת נטייה להטיה אבחונית שפוסלת אפשרות לקשר בין תופעת הלוואי לבין החיסון. מדובר ככל הנראה באלפים רבים של מקרים שאינם מדווחים.
 • לאור היקף וחומרת תופעות הלוואי, אנו מבקשים להביע את עמדתה של הוועדה כי חיסון ילדים עלול להוביל גם אצלם לתופעות לוואי, כפי שנצפו במבוגרים, לרבות לתמותת ילדים בריאים לחלוטין. מאחר ווירוס הקורונה אינו מסכן ילדים כלל, הוועדה סבורה כי כוונת ממשלת ישראל לחסן את הילדים מסכנת את חייהם, בריאותם והתפתחותם העתידית.
 • יומיים טרם פרסום הדו"ח נודע לנו, בצער רב, על תמותת ילדה בת שנתיים, בסמיכות לחיסון, לפי דיווח במערכת VAERS בארצות הברית. אנחנו תקווה שהרעיון הקיצוני הזה ירד במהרה מסדר היום ואם לא כן שיידחה באופן גורף על ידי מרבית ההורים בישראל.
 • מעולם לא היה חיסון שפגע בכל כך הרבה אנשים! מערכת VARES האמריקאית מציגה 2204 דיווחי תמותה של מתחסנים בארה"ב ברבעון הראשון של שנת 2021, נתון המשקף עלייה של אלפי אחוזים מהממוצע השנתי שעמד על 108 דיווחים לשנה.
"אני רוצה להודות לחבריי הנפלאים בועדת החקירה האזרחית, על העבודה המדהימה, ולמומחים ואזרחים נוספים שהתגייסו לעזור לנו לעשות את מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות."

איך אפשר להקל על תופעות לוואי של הזריקה הנסיונית? והאם ניתן לתקן את הנזק?

רשימת תופעות הלוואי של הזריקה הנסיונית המתקראת בשם השיווקי "חיסון" כל כך גדולה,
עד שאי אפשר לתת המלצה גורפת. לפעמים יש בעיות לב. לפעמים בעיות נשימה.
לפעמים פגיעה בפוריות ולפעמים יש בעיות במערכת החיסון.
כל אדם הוא ייחודי, יש להתאים את את ההמלצות למטופל באופן אינדיבידואלי.

בעבר כתבנו על תמיכה בילדים שקיבלו חיסונים – יש שם המלצות מעניינות.

גם לגבי הזריקה הנוכחית יש תקווה. מומלץ להיעזר בייעוץ נטורופתי אישי.  תפנו – נעזור ונתמוך.

טיפ מד"ר אבני: כהכנה לשיפור מצבכם באופן כללי יש להעלות את רמת ויטמין D למקסימום האפשרי. כמו כן לכל אדם יש להתייחס באופן אינבידואלי בהתאם לסימפטום (אירוע מוחי, אוטם שריר הלב, שבץ מוח, הפלות מוקדמות, הפרעת זרימת דם לגפיים, תסחיפי ריאה ועוד) . ניתן לתאם פגישה בטלפון 0537587035.

נתקלתם בתופעות לוואי? חשוב גם לדווח עליהן

אם נפגעתם מהזריקה או נתקלתם בתופעות לוואי, חשוב לדווח עליהן לועדת החקירה האזרחית.
מלאו טופס דיווח בקישור זה: https://www.the-people-committee.com/contact
נ
יתן לדווח ללא תצהיר, אך רצוי למלא גם תצהיר אצל עו"ד כדי שהוא יהיה קביל בבית המשפט.

גם משרד משרד הבריאות מבקש שתדווחו לו על התופעות – מלאו טופס דיווח בקישור זה. המידע של משרד הבריאות על בטיחות החיסונים מסתמך על הדיווחים שלכם. על כן, אם נתקלתם בתופעות לוואי אל תמעיטו בדיווחים שכן הדיווח על תופעות הלוואי של הזריקה הוא באחריות המטופל. אבל, עד לאחרונה בטופס של משרד הבריאות לא היה אפילו מקום להשאיר שם וטלפון. אז לא ברור האם מתבצע שימוש במידע. אז אל תסתפקו בדיווח למשרד הבריאות, רצוי לדווח גם לועדת החקירה האזרחית.

איך ניתן להקל על הסימפטומים של זיהום בוירוס קורונה?

ד"ר לודמילה ריבלניק משיבה מתוך נסיונה הטיפולי:

 • שמן אורגנו – נוזלי או בכמוסות.
 • איירפרו – תשלובת צמחים הכוללת אסטרגלוס, אבץ, וויטמין C.
 • ליפוסי – ויטמין סי ליפוסומלי בכמוסות.
 • קוורצטין קומפלקס
 • כורכומין, קינמון ציילון , נאטוזים – לניקוי ודילות הדם.
 • קורדיספס – פטריית מרפא ייחודית לחיזוק המערכת החיסונית.
 • ספירולינה – סופרפוד עשיר בחלבון לחיזוק כללי.
 • סוגים של חליטות – לפאצ'ו, אונו דה גטו, היביסקוס, פקעות ורדים, "חליטת קליר", תה מסאלה; סמבוק שחור פרחים או פרות – מתאם גם לאינהלאציות.
 • הומאופתיה מודרנית – Engystol, Husteel, Bronchalis-Heel, Naso-Heel, Euphorbium
 • סראנזים או NAC
 • ספריי מגנזיום למריחה אל שרירים תפוסים או משחת Traumeel
 • בוסווליה (לבונה) -מופיעה גם בכמוסות
 • לענת המדבר ( מוצר חדש שקיבלנו)
 • שמנים ארומטיים במבער – אקליפטוס, לבנדר, אשוח, אורן, לימון
 • כמובן תזונה נכונה וקלה בזמן מחלה, שתיה מרובה ומנוחה.

אם אתם מתוסכלים ממצב הבריאות שלכם, נבוכים מול שפע האפשרויות, חסרי סבלנות מול הרצון לבדוק את כולן וחוסר הזמן לעשות זאת, יש עצה! אנחנו בטופהיל מאמינים שלכל אדם יש את הפרופיל הבריאותי הייחודי לו, וכל אדם זקוק לתמיכה אישית ולליווי לאורך זמן. בחרו היום בבריאות של מחר! העיקר הבריאות! וכשרוצים להבריא תמיכה נטורופתית יכולה לסייע מאד ולחסוך הרבה זמן וכסף. התקשרו עכשיו לקו החם 03-9569449 או כתבו לנו בוואטסאפ. בואו לבקר!

ידע הוא כח! הכל מתחיל בהקשבה לעצמנו, באמירת תודה, בתפילה לבורא עולם, ובבחירה מושכלת של הערוצים שלהם אנחנו מקשיבים. מי שמעריך מזון בריא וטיפול טבעי, מומלץ שיתעדכן בערוצי תקשורת אלטרנטיביים ונקיים, שאינם מצונזרים. התחברו לקבלת עדכונים במייל . אנחנו שולחים מדי פעם מילות עידוד והעצמה, כתבות מרחבי העולם, מידע על חידושי בריאות , וטיפים מועילים.

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X