כיצד לטפל בחרדות?

נערה בת 16. חרדות.
 
אלו הדברים שהייתי מציע לבדוק, בסדר חשיבות:

X