יהדות וצמחונות? תרין רעין שלא מתפרדין

יהדות וצמחונות. הייתכן?

הנושא מצריך הסבר מעמיק.

כמה נקודות:

1. רבי משה, אחד מחמשת הבנים
של האדמו"ר הזקן, ואחד מהחתומים
על ספר התניא,
היה צמחוני מגיל 30 עד סוף ימיו.
כל מה שאכל היה כמה כפות
מרק ליום. הוא היה אומר :
" כל המצוות שקשורות לאכילה ושתייה,
לא ממש חובה להרבות בהן ".

2. הרב קוק, כתב את הספר
"חזון הצמחונות והשלום".
שמדבר על התרבות המודעות לצמחונות
כאחד מהסימנים להתקרבות הגאולה.
וכמו שבעבר היתה ירידת הדורות
והתרחקנו מצמחונות,
כך היום עם ההתקרבות לגאולה
יש עליית הדורות ולכן יש
פחות צורך בבשר.

3. איך ייתכן שלעתיד לבוא,
" וגר זאב עם כבש"?
אחד הפירושים:
הזאב והכבש
יאכלו אנרגיה טהורה,
ישבעו מאור השם.
וכבר היום, מי שנמצא בשמש,
מחקרים מראים שהוא
זקוק לעשירית מכמות האוכל.
ויש כבר היום אנשים נשימתניים (Breatherians).
שחיים ללא צורך לאכול.

4. הספר "ולפני עיוור"
שליקט אסא קיסר
ניתן לקריאה באינטרנט
ומרכז ציטוטים הלכתיים
לגבי ההיתר הבזוי של אכילת בשר.

5. ואיך מסתדר נושא הקרבנות?

5.1. מובא בחסידות
שהקרבן האמיתי הוא תפילה.
"תפילות כנגד קרבנות תיקנון".

5.2 אסא קיסר מביא בשם הרמב"ם
שמטרת ההלכות הרבות בנושא קרבנות,
לא היתה שאנשים יאכלו הרבה בשר,
אלא להרחיק אותם מעבודת אלילים.

6. בימי בית שני היו 3 כתות:
האיסיים, הפרושים, והצדוקים.
האיסיים היו צמחונים לגמרי.

7. האמנם "אין שמחה אלא בבשר וביין"?
הרי מצד שני מאז שחרב בית המקדש,
גזרו חכמים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין.
אלא שראו שתלמידי חכמים לא יכולים
לעמוד בזה, ולכן התירו להם בדיעבד,
משבת לשבת (הרחבה: "ולפני עיוור")

8. מצוות "תיקון עולם",
מצוות השמיטה,
מצוות צער בעלי חיים,
ומצוות רבות אחות
הן מצוות הומאניות,
הקשורות זו לזו!

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X

7 טעויות מפתיעות שהורסות לכם את השיניים והחניכיים

X