מה הם המינונים המקסימליים המומלצים?

למרות שאין הוראות מדויקות באופן כללי נמליץ להעלות בהדרגה עד למינון המקסימלי ולהיות בו במשך 3-6 שבועות.  ניתן להמשיך עוד מעט זמן אם צריך.

בד"כ אנשים יתחילו לראות שיפור מסוים בפרק זמן זה ואז יוכלו להוריד את המינון בהדרגה.

 

המינון המקסימלי הוא בד"כ 3 *3, לאחר תקופה זו יש להוריד ל 2*3 ואז ל 1*3. ניתן להמשיך עם המינון הנמוך כתחזוקה עבור מצבים חמורים.

לאחר מכן חלק מהאנשים יוכלו להמשיך עם מינון של 80,000iu 1 x 3 לתחזוקה בהתאם למצבם.

X